ดีมันนี่ (DeeMoney) บริษัทฟินเทคชั้นนำและแพลตฟอร์มด้านธุรกรรมข้ามพรมแดนสัญชาติไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเชี่ยวชาญในการโอนเงินระหว่างประเทศเปิดตัวบริการใหม่ DeeMoney for Business เพื่อช่วยให้ลูกค้าธุรกิจและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถโอนเงินหรือชำระเงินไปยังสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรContinue Reading

หลังจากที่ “ทีเอ็มบีธนชาต” ได้ประกาศชื่อใหม่ออกไปแล้ว ก็เตรียมนับถอยหลังเข้าสู่วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคมนี้ ซึ่งธนาคารพร้อมเปิดตัวโลโก้ของธนาคารContinue Reading

ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ซึ่งกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน ในชั้นบรรยากาศที่มากเกินไปเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศContinue Reading