ในยุคที่เราใช้มือถือเพื่อดำเนินชีวิตและทำงานตลอดทั้งวัน หนึ่งในนั้นคือ แชทเพื่อสื่อสาร โดยเฉพาะมนุษย์วัย “เดอะContinue Reading

SAS องค์กรที่มุ่งทุ่มเทกับนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบและการใช้เทคโนโลยีเพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงทางบวกนั้นกำลังจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ขับเคลื่อนโดย Crowd และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อช่วยปกป้องเต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่นเดียวกับโครงการล่าสุดของ SAS ที่ช่วยติดตามการตัดไม้ทำลายป่าในป่าอเมซอน SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์กำลังทำงานวิจัยอีกหลายโครงการร่วมกันกับศูนย์ UNC เพื่อการศึกษาหมู่เกาะกาลาปาโกส บนหมู่เกาะดังกล่าวContinue Reading

หลังจากการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากของบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทำให้ผู้นำธุรกิจและเทคโนโลยีต่างสรุปว่า “ภาวะขาดแคลนบุคลากรไอทีที่มีทักษะสูง (Tech Talent Crunch)” นั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่สิ่งที่ปรากฏอาจเป็นเพียงภาพลวงตาContinue Reading

อาลีบาบา คลาวด์ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป พร้อมเดินหน้าเสริมศักยภาพให้กับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องContinue Reading

งานประจำปี Google I/O ประกาศความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Gloogle Cloud เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าและพัทธมิตรที่ใช้บริการนวัตกรรมอัจฉริยะนี้ โดยองค์กรจำนวนมาก ได้เริ่มใช้บริการ generativeContinue Reading

การ์ทเนอร์ อิงค์ คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะของผู้ใช้ทั่วโลกในปี 2566 จะเติบโตเพิ่มขึ้น 21.7% คิดเป็นมูลค่า 597.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มจาก 491 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2565 ซึ่งคลาวด์คอมพิวติ้งคือปัจจัยสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลให้เติบโตไปอีกขั้นContinue Reading

Zoho มุ่งพัฒนาโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นให้สามารถรองรับทุกความต้องการของทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ขยายฐานไปยังกลุ่มธุรกิจทั่วโลกให้กับ Zoho ได้Continue Reading

AIS ยังคงจับมือพันธมิตรจากทุกภาคส่วน เพื่อขยายผลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ หลักสูตรการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาไทย ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกับ AIS และภาครัฐ  ทั้งกรมสุขภาพจิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับทักษะดิจิทัล สร้างสังคมการใช้ดิจิทัลที่ถูกต้อง ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้คนไทย โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงมหาดไทย นำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ส่งต่อไปยังบุคลากรทาง การศึกษา และนักเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ที่เริ่มแล้วกว่า 29,000 โรงเรียนในเครือ สพฐ.Continue Reading