“แลคตาซอย” สุขใจทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้ จัดโครงการ แลคตาซอย รัคุณxสภากาชาดไทย สนับสนุนนมถั่วเหลืองแลคตาซอยContinue Reading

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปี 2567” ภายใต้หัวข้อContinue Reading

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เร่งขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ สนับสนุนให้คนพิการมีงานทำมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงContinue Reading

“พฤกษา” ตอกย้ำผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านแนวคิด “ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต…อยู่ดีContinue Reading

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวContinue Reading

กรุงเทพประกันชีวิต ฉลองวาระครบรอบ 73 ปี ใส่ใจ สร้างสรรค์ จัดกิจกรรม  BLA Feel GoodContinue Reading

ธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตอย่างเข้มแข็ง พร้อมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างสมดุล นำพนักงานกรุงไทยจิตอาสาContinue Reading

มร. ทาคุยะ ทานิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทContinue Reading

ศูนย์เรียนรู้ไฟ–ฟ้า โดย ทีทีบี มุ่งมั่นจุดประกายเยาวชนผ่านการสร้างสรรค์เชิงศิลปะ สานต่อโครงการ  HelpContinue Reading