ดีแทค เร่งช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน กว่า 3,000 คน ที่อยู่ในพื้นที่ล็อคดาวน์ บริเวณชุมชนตลาดกลางกุ้งContinue Reading

‘อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน’ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหินContinue Reading

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  1 ใน 5 เสาหลักของการดำเนินธุรกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์Continue Reading

จากการประกาศการลงทุนครั้งใหญ่ 4,500 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อขยายและสร้างโรงงานใหม่Continue Reading

ซิตี้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสนับสนุนความแตกต่างของบุคลากร พร้อมผลักดันความเท่าเทียมของผู้หญิงในการเติบโตในองค์กร ล่าสุดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้นำหญิงในองค์กรธุรกิจContinue Reading

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนการค้นคว้า วิจัย และผลิตวัคซีนโควิด-19ในไทยเพื่อคนไทย เตรียมพร้อมแพลตฟอร์มContinue Reading

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.)         ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชContinue Reading