แม้ไทยถือเป็นประเทศเล็กแต่กลับมีมูลค่าตลาดสูงมากสำหรับการส่งออกเนื้อแดงออสเตรเลีย เนื่องจากผู้บริโภคชาวไทยเริ่มนิยมบริโภคเนื้อวัวมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากร้านหลายแห่งได้เพิ่มมีเมนูเนื้อให้เป็นเมนูมาตรฐานและได้รับความนิยมสูงจากลูกค้าContinue Reading

ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาสายตาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวการร้ายทำลายสายตาอยู่รอบตัว ทั้งจากการทำงานและการเรียนที่ต้องจ้องหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานาน หรือการใช้ชีวิตประจำวันที่เกิดจากรังสียูวีของแสงแดดและดวงไฟ เนื่องในวันสายตาโลกปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ตุลาคมContinue Reading

“การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ถือเป็นคำพูดที่ไร้กาลเวลา นำมาใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย และคงไม่มีใครปฏิเสธว่า การมีสุขภาพดีContinue Reading