KBTG เข้าร่วมเป็นสมาชิก MIT Media Lab ห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ เป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่จะส่งนักวิจัยไปที่ห้องปฏิบัติการงานวิจัยของ MIT เพื่อทำงานร่วมกันในด้านการวิจัยเทคโนโลยีระดับแนวหน้าสำหรับบริการทางการเงินยุคใหม่Continue Reading

NDID ประกาศความสำเร็จระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน”บุคคลธรรมดา”กว่า 9 ล้านรายการ ครอบคลุมผู้ให้บริการทั้งภาครัฐContinue Reading