MDPC จัดทีมเฉพาะกิจสกัด COVID-19 ผู้บริหารนำทีมลงตรวจพื้นที่สร้างความมั่นใจให้ลูกบ้านถึงโครงการ เตรียมแผนดูแลสุขอนามัยในพื้นที่เฝ้าระวัง กำชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด อาทิ งดให้คนภายนอกเข้าโครงการContinue Reading

“ปวดศรีษะ” อีกโรคยอดฮิตของหลายคน ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วสร้างความรำคาญได้ไม่นอ้ย และถ้ารุนแรงก็สร้างความทรมานให้กับร่างกายได้ ซึ่งหากเกิดอาการดังกล่าวบ่อยครั้งContinue Reading