ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ เป็นนายกสมาคมอาคารชุดไทย อีก 1 สมัย

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์  นายกสมาคมอาคารชุดไทย ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสมาคมอาคารชุดไทย ให้ดำรงตำแหน่ง ต่ออีก 1 สมัย วาระประจำปี 2563-2564 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

นอกจากนี้ ยังตบท้ายด้วยการเติมอาหารสมองกับการเสวนา Dinner Talk เรื่อง “ อสังหาริมทรัพย์ในมุมมองทีมเศรษฐกิจ พรรคการเมือง ”โดยมีวิทยากรมากความสามาระจากสองพรรคการเมือง  ได้แก่ ดร.ปริญญ์  พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์และประธาน คณะกรรมการธุรกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ  รวุฒิ อุ่นใจ 
รองหัวหน้าพรรคกล้า ดำเนินการเสวนาโดย ดร.รอยบุญ  เลาหะวิไลย อนุกรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระราม 9 วันที่ 22 ก.ค. 2563