ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน หรือ Circular Mark เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยContinue Reading

HappyFreshแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้า HappyFresh Supermarket ครบContinue Reading

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านการปั้น “เด็กหัวการค้า” ย้ำจุดยืนเดสติเนชั่นของนักบริหารรุ่นเล็กที่ฝันใหญ่ สู่การเป็นมืออาชีพ และเป็นตัวจริงทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติContinue Reading