AIS ผู้นำเครือข่ายที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของเมืองไทย เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจ SME ในประเทศไทย ก้าวข้ามวิกฤตโควิด -19 เปิดตัวโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน 5 ความช่วยเหลือจาก AIS แด่ SME ไทย “เราไม่ทิ้งกัน”Continue Reading

รถยนต์รุ่นที่เปิดตัวใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไปจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น ในปี 2568 เมอร์เซเดส-เบนซ์จะเปิดตัวโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ 3 แบบ เมอร์เซเดส-เบนซ์พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวปลายทศวรรษนี้ ในช่วงเวลาที่สภาวะตลาดเอื้ออำนวย เมอร์เซเดส-เบนซ์Continue Reading

เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกระบวนการเรียนรู้ “การเขียนลายผ้าสไบมอญ”ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านกระแชง โดยมีContinue Reading