เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนในโรงเรียน ภาพที่เราคุ้นตาคือห้องเรียนที่มีนักเรียนพร้อมตำราเรียนตรงหน้า นั่งตัวตรงตาแป๋วฟังคุณครูพร่ำสอนบทเรียนอยู่หน้าชั้น บางครั้งครูจะเปิดโอกาสให้ซักถาม และบางโอกาสนักเรียนจะได้ออกไปนำเสนอรายงานหรือสิ่งที่ได้ไปค้นคว้าศึกษามาให้เพื่อนร่วมชั้นได้ฟังContinue Reading