เอไอเอ มอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าประกันกลุ่ม ด้วยบริการ AIA Corporate Cardless Service

เอไอเอ ประเทศไทย มอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้าประกันกลุ่มด้วยบริการ AIA Corporate Cardless Serviceเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
เมื่อเข้ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในเครือข่าย

เอไอเอ ประเทศไทยเปิดตัวบริการ AIA Corporate Cardless Service ใช้สิทธิพิเศษประกันกลุ่มรูปแบบใหม่ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)แทนการใช้บัตรสิทธิพิเศษประกันกลุ่มเอไอเอ (บัตรสีฟ้า) เมื่อเข้ารับบริการ ณ
สถานพยาบาลในเครือข่ายของเอไอเอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยกลุ่ม
อีกทั้งยังเป็นการยกระดับประสบการณ์ของผู้เอาประกันภัยกลุ่มให้ได้รับความสะ
ดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จิราภรณ์ กนิษฐรัต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันธุรกิจองค์กรและพันธมิตรธุรกิจ กล่าวว่า
“ตลอดระยะเวลากว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา ฝ่ายประกันกลุ่มเอไอเอมุ่งเน้นในการพัฒนาบริการสำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้สิทธิพิเศษประกันกลุ่มได้อย่างง่ายดาย โดยล่าสุด

เราได้มีการพัฒนาบริการ AIA Corporate Cardless Service ขึ้น เพื่อมุ่งส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประกันกลุ่ม เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายของเอไอเอ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องพกบัตรประกันกลุ่มเอไอเอ ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหากรณีลืมบัตร หรือ บัตรสูญหาย เพียงลูกค้าสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายของเอไอเอ”

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยกลุ่มสามารถดูข้อมูลผลประโยชน์ความคุ้มครองและบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (AIA Group Privilege e-Card)พร้อมติดตามสถานะการเรียกร้องสินไหม ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService โดยสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน AIA Group Privilege e-Card และ AIA Corporate Cardless Service

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService เพื่อใช้งาน AIA Group Privilege e-Card และบริการต่างๆ ได้ที่นี่


คู่มือการใช้งาน
AIA Group Privilege e-Card และ AIA Corporate Cardless Service

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AIA Call Center โทร. 1581
หรือติดต่อตัวแทน หรือนายหน้าประกันชีวิตเอไอเอที่ดูแลท่าน