จากผลการศึกษาของ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยเรื่อง แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในปี 2020: ความเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเป็นจริงในรูปแบบใหม่  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าปลีกมีให้เห็นตั้งแต่ก่อนจะเกิดวิกฤติCOVID-19 และในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ธุรกิจค้าปลีกบางแห่งยังมีการเติบโต ในขณะที่บางแห่งต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดContinue Reading

ขณะที่สถาบันการเงินหลายแห่ง เลือกเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเติมไปกับบัญชีเงินฝากของลูกค้า แต่สำหรับ ทีเอ็มบี ขอยืนหยัดให้ลูกค้าของบัญชีContinue Reading

โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยกระดับบริการทางการแพทย์ ด้วยโซลูชันการสื่อสารจากดีแทค แพ็กเกจซิมเพื่อธุรกิจ dtac businessContinue Reading