3 ผู้ประกอบการต้นแบบจากชายแดนภาตใต้ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ซึ่งเปี่ยมด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์Continue Reading