เป็นครั้งแรกที่ เครือสหพัฒน์ จัดงานเทรดแฟร์ของตนเองทางออนไลน์ ภายใต้ชื่อ ‘สหกรุ๊ปแฟร์ออนไลน์ ปีContinue Reading