จากการที่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกและไทยต่างได้รับผลกระทบอย่างสาหัสจาก COVID-19 เพราะหลายประเทศทั่วโลกต่างต้องใช้มาตรการ Lockdown เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดContinue Reading