ร่วมแสดงความยินดีกับหุ้น IPO “KTMS” ส่งท้ายปี

นายเอกจักร บัวหภักดี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ (ที่2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “KTMS” พร้อมด้วย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่2 จากขวา) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายประพันธ์ เจริญประวัติ (ขวา) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.วิจิตร เตชะเกษม (กลางซ้าย) กรรมการบริษัท บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส เนื่องในโอกาสที่ “KTMS” เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก และถือเป็นหลักทรัพย์ตัวสุดท้าย ส่งท้ายปี2565 ที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย