เป็นครั้งแรกที่ เครือสหพัฒน์ จัดงานเทรดแฟร์ของตนเองทางออนไลน์ ภายใต้ชื่อ ‘สหกรุ๊ปแฟร์ออนไลน์ ปีContinue Reading

ด้วยแนวคิดของเครือสหพัฒน์ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” เครือสหพัฒน์จึงได้ร่วมใจกันระดมความช่วยเหลือสังคมในช่วงที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19Continue Reading