LINE MAN ประกาศเจตนารมณ์เป็นผู้ให้บริการส่งอาหารเจ้าแรกในประเทศไทยร่วม #รณรงค์ลดการใช้พลาสติก ในกระบวนการส่งสินค้า