ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ในโครงการ Healthy Package Healthy Care

ไทยซัมซุงประกันชีวิตจับมือมูลนิธิรักษ์ไทย มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิดกว่า 3,000 ถุง
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) ใส่ใจหญิงไทยสู้ภั ยCOVID – 19 มอบถุงยังชีพจำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ภายใต้โครงการ “Healthy Package Healthy Care”

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณดาลัด นุตพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) จัดกิจกรรมแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Healthy Package Healthy Care” ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประชาชนชายขอบในจังหวัดอื่นๆ

ในโครงการได้มีการแจกถุงยังชีพที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภคอย่างครบครันจำนวน 3,000 ถุง โดยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครได้รับ 1,000 ถุง ผ่านการประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และอีก 2,000 ถุงในจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี กาญจนบุรี และชลบุรี คาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์ถึง 10,000 คน จาก 3,000
ครัวเรือนที่ได้รับถุงยังชีพ