FWD แต่งตั้ง เดวิด โครูนิช ดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่ของ SCBLIFE

กลุ่มเอฟดับบลิวดี (เอฟดับบลิวดี) ได้ประกาศแต่งตั้ง เดวิด โครูนิช เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยประกาศแต่งตั้งนี้ได้มีขึ้นภายหลังจากที่กลุ่มเอฟดับบลิวดีได้เข้าทำการซื้อหุ้นของ SCBLIFE จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) โดยสมบูรณ์แล้ว

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดวิดจะรับผิดชอบงานทางด้านการบริหารธุรกิจ และสร้างการเติบโตให้กับ SCBLIFE ในประเทศ นายฮวิน ทัน ฟง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเอฟดับบลิวดี 

ทั้งนี้  เสถียร เลี้ยววาริน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส เพื่อช่วยสนับสนุนให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่จะกลับเข้าไปร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป

เดวิดมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีในธุรกิจประกันชีวิต โดยก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้กรุงไทย-แอกซ่า เติบโตขึ้นเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ  (นับจากเบี้ยรับรวม)  และได้รับรางวัลมากมายทั้งในบทบาทของการดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

“นี่คือโอกาสดีที่เราจะได้สร้างมุมมองใหม่ให้กับธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย  ตลาดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโอกาสอัน      ท้าทายและน่าตื่นเต้น เราพร้อมที่จะสร้างความแตกต่าง เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าที่มีต่อการประกันชีวิตในรูปแบบเดิมๆ”  นายเดวิด กล่าวทิ้งท้าย